Опис

Пионерски дом Гевгелија- културна институција која твори во Општина Гевгелија

Локација

7-mi Noemvri 50a, Gjevgjeli 1480, Македонија

Социјални мрежи
Контакт

  • Сè уште нема коментари
  • Додадете преглед
    Додај Место